Početna

Djelatnosti

Smještaj djece

Dom pruža usluge smještaja i boravka djeci i mlađim punoljetnim osobama bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlostavljaju. Osigurava im stalni, tjedni i privremeni smještaj ili cjelodnevni i poludnevni boravak. Zadovoljava životne potrebe djeteta: prehrana, higijena, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega i provođenje slobodnih aktivnosti. Pomaže mladima kod osamostaljivanja.

Stručnjaci Doma savjetuju i pružaju stručnu podršku obiteljima i djeci: biološkim, udomiteljskim i posvojiteljskim.

Dom zbrinjava trudnice 3 mjeseca prije poroda, te majke s djetetom do godine dana života djeteta.

Dom zbrinjava u okviru Podružnice A.G.Matoš dječake do 14 godina starosti koji imaju probleme u ponašanju.

Posvojenje i udomiteljstvo

Dom ne provodi postupke posvojenja i udomiteljstva, ali u okviru svoje djelatnosti i u interesu djece sudjeluje u njima.

Godišnje 30 – ak djece iz doma odlazi na posvojenje. Postupak posvojenja provodi centar za socijalnu skrb koji je i smjestio dijete u dom, kao i odabir posvojitelja.

Stručni tim doma (liječnik, psiholog, socijalni radnik, odgajatelj, medicinska sestra i dr.) daje stručnu pomoć posvojiteljima oko preuzimanja brige za dijete, pružaju podršku tijekom i nakon posvojenja.

Statistički podaci pokazuju da je iz Doma u Nazorovoj u posljednjih 10 godina ukupno posvojeno 283 djece, najviše posvojenja, 49, bilo je u 2005., a najmanje 2011., samo 8.

Najnoviji podaci su za 2012. godinu – 30 djece, a u 2013. samo 9 djece, koja su otišla na posvojenje. Ovim podacima stručnjaci sustava socijalne skrbi nikako ne mogu biti zadovoljni, jer je broj djece koju roditelji potpuno zanemaruju puno veći, predugo borave u institucijama ili udomiteljskim obiteljima. Potrebno je i na centrima za socijalnu skrb i na sudovima ubrzati sve postupke koji se tiču djece i njihove budućnosti.

Za djecu koju biološki roditelji potpuno zanemaruju najbolji trajni oblik skrbi je posvojenje.

10 – 20 djece godišnje se smještava iz doma u udomiteljske obitelji, koje djetetu pružaju iskustvo odrastanja u obiteljskom okruženju. To je privremeni oblik skrbi o djetetu, udomitelji dobivaju naknadu za svoj posao i djetetove potrebe. Ovaj oblik skrbi, kad se nađe dobra i kvalitetna obitelj, za dijete je bolje rješenje od smještaja u instituciji

Poslove vezane za smještaj djece u udomiteljsku obitelj vodi centar za socijalnu skrb djeteta. U domu udomitelji mogu dobiti stručnu pomoć u skrbi o djetetu, i te održavanje kontakata sa biološkim roditeljima.

Stručni radnici Doma nastoje proaktivno djelujući, u suradnji s centrima za socijalnu skrb, skratiti boravak djeteta u instituciji i što prije ga zbrinuti u obitelji (udomiteljskoj, posvojiteljskoj ili biološkoj, kad se situacija sredi).

U Dječjem domu Zagreb dijete prosječno boravi 2 godine, a na Odjelu za djecu od 0 – 7 godina 1 godinu.

PROCJENA POTREBA DJETETA, RANA DIJAGNOSTIKA I INTERVENCIJA

U tijeku je reforma sustava socijalne skrbi koja predvida razvoj deinstitucionaliziranih oblika skrbi za djecu, transformaciju domova i pružanje usluga izvan institucije. Multidisciplinarni tim Doma nudi usluge procjene potreba djeteta, rane dijagnostike i intervencije prije  zbrinjavanja u udomiteljsku ili posvojiteljsku obitelj, te pruža stručnu pomoć i podršku djetetu i obitelji prije i nakon smještaja. Rana dijagnostika i intervencija su vrlo važne za kvalitetnu skrb o djeci, te često presudne za što bolji ishod.

Procjenu potreba djece obavlja  i o tome upućuje CZSS-u nalaz i mišljenje tim stručnjaka: pedijatar, psiholog, soc. radnik, logoped, pedagog, fizioterapeut, odgajateljica ili medicinska sestra, a po potrebi i fizijatar.