Početna

O Nazorovoj

Dom u Nazorovoj  osnovan je iz Zaklade baruna Jelačića od 1886. godine, a s radom je započeo 01.01.1888. godine. Zgradu kakvu danas poznajemo projektirao je poznati arhitekt Ignjat Fischer, a izgrađena je 1914. godine.

U Sjedištu Doma organiziran je Odjel skrbi za djecu od 0 – 7 godina i Majčinski dom koji zbrinjavaju 80 djece u dobi od 0 – 7 godina i 15 trudnica i majki s djecom.

Odjel godišnje primi 60 – 80 djece. Čak 30-ak djece dođe neposredno iz rodilišta.
Otpusti se oko 70 djece tijekom godine:

  • 30-ak se posvoji
  • 30 se vraća vlastitim roditeljima
  • 10 ide na udomiteljstvo
  • do 5 u specijalizirane ustanove

Odjelom skrbi o djeci od 0 – 7 godina rukovodi Jelica Belošević, soc.radnica.

U Sjedištu Doma u Nazorovoj smještena je služba računovodstvenih, općih i administrativnih poslova. Voditeljica računovodstva je Vesna Rajić, dipl.oecc.

Zgrada u Nazorovoj čeka već nekoliko godina nastavak građevinske adaptacije. Radovi su započeli u jesen 2006. godine, zaustavljeni su 2007. godine zbog nedostatka sredstava u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Zbog započetih radova, Materinski dom nije bio u funkciji od 2006. godine, početkom 2010. godine improvizirali smo smještaj za 8 trudnica i majki. Za ovim oblikom skrbi postoji velika potreba, a kapacitet je stalno popunjen.

Misija: Svakom djetetu u  skrbi osigurati uvjete i poticaje za optimalni rast i razvoj kroz timski pristup i skup multidisciplinarnih usluga, kao i odgovarajuću skrb obiteljskog tipa.

Majke i trudnice, primjenom multidisciplinarnih usluga i timskim pristupom, te podrškom vanjskih sudionika, osposobiti za odgovorno roditeljstvo s ciljem prevencije separacije i institucionalizacije djece.

Vizija: Doprinijeti razvoju društva, osjetljivijeg i usmjerenijeg na prevenciju zanemarivanja i zlostavljanja djece, organiziranjem Centra za djecu, gdje će djeca iz rizičnih obitelji, uz timski pristup, dobiti na vrijeme sveobuhvatnu, multidisciplinarnu i djelotvornu uslugu, usmjerenu na stvaranje jednakih uvjeta i mogućnosti za rast, razvoj i afirmaciju, kakve imaju djeca iz obitelji bez rizika.