Početna

Smještaj

Smještaj uključuje:

stanovanje, prehranu, džeparac, odijevanje
stručnu pomoć i podršku
organizaciju slobodnog vremena

Smještaj može biti

stalni, tjedni, privremeni, povremeni

Stambenu zajednicu čini sedam stanova na slijedećim lokacijama

  • Knežija, Braće Cvijića 36
  • Svetice, Divka Budaka 9b
  • Špansko, Vida Došena 39
  • Borovje, ulica grada Chicaga 13
  • Borovje, ulica grada Chicaga 37
  • Borovje, ulica Nikole i Bože Bjonde 3