Početna

Javna nabava

DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB, ZAGREB, Nazorova 49

 

Zagreb, 28.02.2014.g.

Ur.broj: 304/2014

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13) ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb donosi slijedeću

 

ODLUKU

O PROVEDBI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJUSE  SUKLADNO

ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI NE  PRIMJENJUJE OBVEZA

PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

 

 

Ravnateljica Doma:

                                                                   Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

 

Preuzmite plan javne nabave za 2014: Plan nabave javna objava
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.1
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.2
Preuzmite odluku o provedbi nabave: odluka-str.3

 


Na temelju članka 20. stavka 1 Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) i članka 39. Statuta Doma, v.d.ravnateljice Doma donosi izmjene i dopune Plana nabave za 2012.g.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g. objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.

Plan nabave za 2013.g. stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013.g. i objaviti će se na internetskim stranicama Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb.

Ur.broj:  1697/12

V.d. ravnateljice Doma:

Jelica Belošević, soc.radnica
U Zagrebu, 31.12.2013.g.

Preuzmite plan javne nabave za 2013 (izmjene i dopune plana): Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite registar ugovora: Registar ugovora

Preuzmite plan javne nabave za 2012: Plan_nabave_javna_objava
Preuzmite plan javne nabave za 2013: Plan_nabave 2013 – javna_objava