Početna

O Domu

 

Dječji dom ZAGREB zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu čiji razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima, te trudnice i majke s djecom. Pruža im smještaj, stručnu podršku i sigurnost, te izobrazbu neophodnu za slobodan razvoj ličnosti. Dom danas skrbi o 250 djece u dobi od 0 – 21 godinu. Djeluje u sustavu Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

U Nazorovoj, gdje je sjedište Doma smješteno je 72 djece  u dobi od 0 – 7 godina, te 8 trudnica i majki s djecom.  150 djece  u dobi od 7 – 18 godina smješteno je u podružnicama LADUČ,  A.G. MATOŠ  i  I.G. KOVAČIĆ.  20 mladića i djevojaka  (17-21 godinu) boravi u 7 stanova Stambene zajednice.

Uz redovno školovanje, djeca su uključena u brojne slobodne domske i izvandomske aktivnosti: učenje stranih jezika, kompjutorske radionice,  glazbene aktivnosti, kuharske radionice  i drugo. Postoje i radionice za kreativno izražavanje:  slikanje, ples, gluma, izrada keramike, kao i programi organizirane rekreacije, nogomet, košarka, veslanje, …

Domom upravlja Upravno vijeće imenovano u 07. mj. 2012. godine u sastavu: Ines Vrban, dipl.soc.radnica, predsjednica Upravnog vijeća, Marinka Bakula Anđelić, dipl.ing.soc.rada, mr.sc. Sandra Čirkinagić, dil.soc.radnica, Maja Brezović,dipl.soc.radnica, Đurđa Ćaćić, dipl.soc.pedagog.

Dječjim domom ZAGREB  rukovodi ravnateljica Jasna Ćurković Kelava, dr. med.

Stručni i drugi radnici

Ustanova ima 165 zaposlenih, od čega su 80% stručni radnici:  odgajatelji, medicinske sestre, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, liječnici, pedagozi i dr., 20 % zaposlenih su računovodstveni i administrativni radnici, tehničko osoblje: kuharice, pralje, spremačice, domari, portiri i dr.

Organizaciju Doma čine Sjedište – Nazorova, 3 podružnice i Stambena zajednica:

  • Sjedište – Nazorova, Zagreb, Nazorova 49
  • Podružnica LADUČ, Laduč, Zagrebačka 106
  • Podružnica I.G. KOVAČIĆ, Zagreb, Ul. I.G.Kovačića 23
  • Podružnica A.G. MATOŠ, Zagreb, Selska c. 132
  • Stambena zajednica, Zagreb, Ul. Grada Chicaga 37